TOUHA PO DÍTĚTI


Právní legislativa v České republice

07.09.2008 10:26

Žádný zákon výslovně nepovoluje ani nezakazuje institut náhradního mateřství: případ, kdy je oplodněné vajíčko implantováno jiné ženě, jež plod biologické matce donosí a porodí.

 

NOZ/2014

Osvojení

§ 804 - Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu  příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci.To neplatí v případě náhradního mateřství.

 

—————

Zpět